Εγκαταστάσεις

Οι Εγκαταστάσεις της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι ιδιόκτητες και περιλαμβάνουν:

  • Χώρους Γραφείων συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ., όπου στεγάζονται οι Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες της,

  • Χώρους βιομηχανοποίησης, οι οποίοι διαθέτουν Συνεργεία Υδραυλικών Συγκροτημάτων και Υποσυγκροτημάτων, Κατασκευής Αεραγωγών και Μεταλλικών Κατασκευών, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ.

  • Αποθήκες, οι οποίες καταλαμβάνουν συνολική έκταση 300 τ.μ.

  • Οικόπεδο έκτασης 5 στρεμμάτων, το οποίο χρησιμοποιείται σαν χώρος στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων και σαν σταθμός συγκέντρωσης και κατασκευής μεταλλικών στοιχείων ή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι εγκαταστάσεις της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. βρίσκονται στα Χανιά, Οδός Εφέδρων Πολεμιστών 1, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων και στα Λιβάδια Χανίων και συμπληρώνονται από μεταφερόμενες μονάδες Γραφείων και Συνεργείων (Containers) για την κάλυψη των εργοταξιακών της αναγκών. Τέσσερις από αυτές είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην Αμερικάνικη Βάση της Σούδας, στο Μουζουρά Ακρωτηρίου.

Στην Εταιρεία έχει επίσης παραχωρηθεί από το Αμερικάνικο Ναυτικό κτίριο μέσα στην Αμερικάνικη Βάση της Σούδας (Alpha Building), συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ, τόσο για την στέγαση των γραφείων της όσο και για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου. Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί, μεταξύ άλλων, αυτόνομο δίκτυο Η/Υ που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εργων U.S. NAVY.