Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

  • Μιχαήλ Τσόντο – Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

  • Μανούσο Τσόντο – Αντιπρόεδρο

  • Γιάννα Τσόντου - Διευθύνουσα Σύμβουλο

  • Inge Maj Τσόντου – Μέλος

  • Μπροκαλάκη Ερασμία – Μέλος