Διάκριση για την Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ

Η “ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.” διακρίθηκε στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας "DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2015" στο ξενοδοχείο “ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ” την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, παραλαμβάνοντας το πιστοποιητικό για τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρίες.

Πιστοποιητικό (μορφή PDF)

Μπροσούρα - σελίδα 1 (μορφή PDF)

Μπροσούρα - σελίδα 2 (μορφή PDF)