Έργα US Army

Από τον Μάρτιο του 2012, η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ λειτουργεί ως ένας από τους πέντε εργολάβους που επιλέχθηκαν από τον Αμερικάνικο Στρατό στα πλαίσια του Multiple Award Task Order Contract (MATOC) που έχει τεθεί σε ισχύ για την περιοχή της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Το MATOC είναι τριετούς διάρκειας και συνολικού προϋπολογισμού $30.000.000,00.

ο MATOC είναι τύπος συμβολαίου ο οποίος προβλέπει την προεπιλογή εργολάβων οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές της εκδούσας Αρχής. Οι εργολάβοι αυτοί συμμετέχουν σε διαγωνισμούς οι οποίοι διακηρύσσονται από την ίδια Αρχή και οι οποίοι, στο σύνολό τους, δε θα ξεπεράσουν σε διάρκεια και προϋπολογισμό τα οριζόμενα στην αρχική διακήρυξη επιλογής.

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ έχει στελεχώσει και λειτουργεί γραφείο στη Σόφια της Βουλγαρίας, αποτελούμενο από Διαχειριστή Έργου, Μηχανικούς και Γραμματειακή Υποστήριξη που καλύπτουν τις ανάγκες του συμβολαίου.

 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΡΓΟ Αναβάθμιση Κτιρίου Κοινής Διοίκησης Δίωξης Ναρκωτικών
Περιγραφή Ανέγερση κτιρίου μεταλλικού φορέα επί υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ., περιλαμβανομένων όλων των αρχιτεκτονικών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τη λειτουργία των υπηρεσιών που θα στεγαστούν.
Τοποθεσία Σόφια, Βουλγαρία
Κατηγορία Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
Κύριος Έργου Αμερικάνικος Στρατός
Ανάδοχος Συμβολαίου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Συμμετοχή 100%
Εκκίνηση Εργασιών 12/2012
Προβλεπόμενη Ολοκλήρωση Εργασιών 09/2014
Προϋπολογισμός €989.384,05