Πτυχίο

Η  ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, από τις 11 Οκτωβρίου 2010, φέρει αναβαθμισμένο Εργοληπτικό Πτυχίο σύμφωνα με τον πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 4η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4η
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4η
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 1η
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 4η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
4η


Βεβαίωση ΜΕΕΠ (μορφή pdf)