Ιδιωτικά Έργα

ΕΡΓΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Περιγραφή Ανέγερση τετραώροφου κτιρίου καταστημάτων και γραφείων με υπόγειο χώρο στάθμευσης
Τοποθεσία Ζυμβρακάκηδων 22, Χανιά
Κατηγορία Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
Κύριος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Εργασιών 04/1998 – 04/2000
Προϋπολογισμός € 750.000,00
ΕΡΓΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ
Περιγραφή Ανέγερση τριώροφης κατοικίας με πυλωτή και χώρους στάθμευσης
Τοποθεσία Κριτοβουλίδου 10, Χανιά
Κατηγορία Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
Κύριος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Εργασιών 11/2000 – 12/2001
Προϋπολογισμός € 250.000,00
ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Περιγραφή Τροποποίηση σταθμού φόρτωσης καυσίμων σε βυτιοφόρα και τοποθέτηση μονάδος ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων
Τοποθεσία Άγιος Ονούφριος, Χανιά
Κατηγορία Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
Κύριος Έργου SHELL
Ανάδοχος Έργου KINTEC
Κατασκευαστής Έργου KINTEC
Συμμετοχή Διαχείριση Έργου
Περίοδος Εργασιών 10/2001 – 10/2002
Προϋπολογισμός € 1.486.896,55
ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Περιγραφή Αποξήλωση υφιστάμενου και κατασκευή νέου περιμετρικού εξωτερικού τοιχείου, τοποθέτηση περιμετρικού φωτισμού, κατασκευή νέου φυλακίου εισόδου Πρεσβείας και υποδομή εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης
Τοποθεσία Αμερικάνικη Πρεσβεία Αθηνών
Κατηγορία Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
Κύριος Έργου Αμερικανικό Προξενείο, Περιφερειακό Τμήμα Συμβάσεων, Γερμανία
Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Εργασιών 11/2012 – 11/2013
Προϋπολογισμός $723.143,84