Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, με την παρούσα νομική της μορφή διανύει τη δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που σας ενδιαφέρει σε μορφή PDF.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012