Εφαρμογές Ξηρού Πάγου

Οι εφαρμογές ξηρού πάγου ξεκίνησαν ώς αυτόνομη Εταιρεία το 2006, με την επωνυμία “Dry Ice Technology – D.I. Tech ΕΠΕ”, υπό τη σκέπη της μητρικής ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ. Το 2009 απορροφήθηκε από τη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ και έκτοτε λειτουργεί ως υποκατάστημα.

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει:

  • Την παραγωγή και διάθεση τριμμάτων ξηρού πάγου

  • Τις υπηρεσίες καθαρισμού με τη μέθοδο της παγοβολής

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.dryice.gr