Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

www.tuvhellas.gr

Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

www.pmgreece.gr

Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων

www.tee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

www.sate.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών

www.oracle.com/primavera

Project Portfolio Management