Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα

Ανάληψη, σχεδιασμός και εκτέλεση Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

Αμερικάνικο Ναυτικό

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ λειτουργεί ως βασικός Εργολάβος του Αμερικάνικου Ναυτικού στη Ναυτική Βάση της Σούδας από το έτος 2000.

Αμερικανικός Στρατός

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ έχει επιλεγεί από τον Αμερικάνικο Στρατό από το 2012 ως εργολάβος έργων εκτελουμένων στην περιοχή της Βουλγαρίας και την ευρύτερη Βαλκανική.

Διαχείριση Ποιότητας

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από το TUV NORD CERT.

 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας

Στη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ στοχεύουμε στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα έργων και υπηρεσιών, εντός χρόνων και προϋπολογισμών. Μέσα από μοντέρνες μεθόδους διαχείρισης και κατασκευής, επιδιώκουμε την πλήρη ικανοποίηση των Πελατών μας, χτίζοντας μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που προάγει τη συνεργασία, τις πρωτοβουλίες, την πρόοδο και εξέλιξη του προσωπικού μας.